Pčelinak Lalatović kao poseban deo postoji od 1980. godine. Počeli smo sa 10 LR košnica da bi danas brojali 150 košnica. Vrsta pčelarenja zavisi od naših mogućnosti obavljanja poslova u toku godine i angažovanja radne snage tako da selimo oko 80 košnica sopstvenim kamionom, a ostatak ostaje u stacionarnom pčelinjaku gde proizvodimo matice, rojeve i kompletna pčelinja društva. Pčele selimo na drugi bagrem na područje planine Cer, zatim na pašu lipe na Frušku goru, zatim na suncokret u Banat.